Извештајот ги содржи резултатите од истражувањето спроведено во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија и Хрватска со цел да се посочат пречките во демократскиот развој на медиумските системи во земјите од Југоисточна Европа преку мапирање шеми на коруптивни односи и практики во развојот на медиумските политики, сопственоста на медиумите и финансирањето, функционирањето на јавниот сервис и на новинарството како професија. Автори на истражувањето во Македонија се предавачите на Високата школа, д-р Снежана Трпевска и м-р Игор Мицевски.

Дигиталните технологии ги притискаат властите да развиваат нови стратегии и партиципаторни процеси на креирање политики

“Треба да го редефинираме поимот култура во новото дигитално опкружување“, вели Аљоша Симјановски, режисер во Македонската телевизија. Загриженоста на г-дин Симјановски ја одразува актуелната состојба на аудиовизуелниот сектор во Република Македонија, кој е во континуиран раст како резултат на тоа што филмската продукција, радиодифузијата, издаваштвото и музичкото творештво се повеќе се ориентираат од традиционалните медиуми кон дигиталните платформи.

Катедрата на УНЕСКО при Високата школа на конференција ги претстави насоките за развој на креативните аудиовизуелни индустрии – филм, телевизија и видео игри во Македонија. Насоките ќе бидат публикувани заедно со анализи, мерки и активности за создавање силна аудиовизуелна индустрија што ќе произведува квалитетни домашни содржини, но и ќе помогне во вкупната економија со нови вработувања, инвестиции, извоз на аудиовизуелни производи и со свој удел во бруто-домашниот производ.

Како се конструира пристрасноста во новинарското известување и како медиумите известуваа за локалните избори беше тема на телевизиската дебата што Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и Тера Телевизија ја организираа во Народниот театар во Битола.

Вклучувањето на граѓанскиот сектор во заедничко креирање на содржините на веб-платформата „Res Public“ на Високата школа за новинарството и односи со јавноста ќе биде тема на средбата што на 2 февруари (четврток) ќе се одржи во просториите на Школата.

logo mkd

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Мониторинг на медиумското известување за меѓуетничките и меѓурелигиските прашања

Сеопфатно новинарство и известување за различностите беше една од темите за кои се дискутираше на работилницата што ја организира Високата школа за новинарство и односи со јавноста на 14 и 15 јули, во Скопје.