Промовирано регионалното истражување „Зошто е важен интегритетот на медиумите“
Извештајот ги содржи резултатите од истражувањето спроведено во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија и Хрватска со цел да се посочат пречките во демократскиот развој на медиумските системи...
Повеќе
Мерење на економскиот придонес на аудиовизуелните индустрии во Македонија
Дигиталните технологии ги притискаат властите да развиваат нови стратегии и партиципаторни процеси на креирање политики.
Повеќе
Изработени се насоки за развој на аудиовизуелните индустрии
Катедрата на УНЕСКО при Високата школа на конференција ги претстави насоките за развој на креативните аудиовизуелни индустрии – филм, телевизија и видео игри во Македонија.
Повеќе
ТВ дебата „Врамувањето на локалните избори: Како се конструира пристрасноста во известувањето“
Како се конструира пристрасноста во новинарското известување и како медиумите известуваа за локалните избори.
Повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Промовирано регионалното истражување „Зошто е важен интегритетот на медиумите“
 • Мерење на економскиот придонес на аудиовизуелните индустрии во Македонија
 • Изработени се насоки за развој на аудиовизуелните индустрии
 • ТВ дебата „Врамувањето на локалните избори: Како се конструира пристрасноста во известувањето“

Фото галерија

Катедра на УНЕСКО за медиуми, дијалог и заемно разбирање.
 • Mеѓународната соработка се проширува со универзитет од САД
  Високата школа и Универзитетот Западна Каролина од САД ќе соработуваат во развојот на студиските програми.
 • Високата школа држеше обука за „Полицијата и медиумите“
  Во организација на Министерството за внатрешни работи и мисијата на ОБСЕ во Македонија, Високата школа за новинарство и за односи со јавности одржа обука за регионалните портпароли на МВР на тема „Полицијата и медиумите“.
 • Посета на истражувачката агенција Ипсос Стратеџик Пулс
  Како се планира и реализира едно маркетинг истражување беше темата на која студентите по односи со јавноста разговараа при посетата на истражувачката агенција „Ипсос Стратеџик Пулс“.
 • Религиозната разновидност преку објективот на студентите
  риесетина студенти на Високата школа со различна религиозна вероисповед учеа за другите религии преку фотографирање на карактеристичните елементи на неколку верски објекти.
 • Односите со јавноста треба да го штитат јавниот интерес
  Високото образование и континуираното усовршување на професионалците за односи со јавноста е неопходно за да се зајакне отчетноста на инситуциите, стратегиското раководење со компаниите и општествената одговорност.
 • Претседателот на IPRA прв пат во Македонија
  Високата школа, во соработка со Канцеларијата на УНЕСКО од Венеција организира тркалезна маса „Глобалните трендови и иновациските комуникации во односите со јавноста“ во понеделник на Скопски саем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во соработка со УНЕСКО, при Високата школа за новинарство и за односи со јавноста е основана Катедра за Медиуми, дијалог и заемно разбирање. Катедрата ќе придонесе кон зајакнување на заемното разбирање и интеркултурната комуникација преку промовирање образовни активности, истражувања и издавачка дејност во областа на медиумите, новинарството и комуникациите.

 

Во рамките на Катедрата, Високата школа почна да развива специјалистички студиски програми за Менаџмент на медиуми и мултимедија и Менаџмент на стратегиски комуникации, во кои се вградени содржини поврзани со различностите и интеркултурната комуникација.

Креирана е нова веб платформа www.unescochair-vs.edu.mk, која ќе служи како онлајн едукативен ресурс и јавен форум за да се подигне свеста за прашањата на културната разновидност, да се зајакне дијалогот меѓу припадниците на различните заедници и да се поттикне широк процес на едукација за човекови права.За таа цел, Високата школа го издаде учебникот „Медиумите, граѓаните и интеркултурната комуникација“ и Прирачникот за известување за различности, спроведе истражување за состојбата во известувањето за различностите во македонските медиуми и организираше новинарска работилница за известување за различности.

Сите активности треба да помогнат да се збогати знаењето и да се споделат искуствата меѓу новинарите, стручњаците во односите со јавноста, меѓународните и локалните експерти за теми поврзани со културната разновидност, интеркултурната  комуникација и заемното разбирање и дијалогот меѓу граѓаните и заедниците.

Активностите на Катедрата ќе траат наредните четири години со можност за продолжување.