* RRPP Истражување на позицијата и улогата на медиумите на малцинските јазици на Западниот Балкан – анализа на содржина.

Истражувачкиот тим на Високата Школа во 2012 беше дел од регионален конзорциум чијшто истражувачки фокус беа медиумите на етничките малцинства во регионот на Западен Балкан.

Проектот беше спроведен во рамките на Регионалната програма за промоција на истражувањата на Западен Балкан (Regional Research Promotion Programme).

Наодите покажаа компаративни сличности меѓу структурата и однесувањето на медиумите и новинарите од немнозинските заедници во Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Но, истражувањето откри и некои специфики на медиумите на немнозинските јазици во Македонија – како на пример дијспорската уредувачка политика, сепронижувачкиот етно - политички клиентелизам оскудните човечки ресурси итн.

Преземи...